Jag är diplomerad massageterapeut och diplomerad akupressör. I botten har jag en 2-årig hälsoutvecklar utbildning med ämnen som kost, hälsovägledning, hälsoprofilsbedömning, motionsledning och beteéndevetenskap, Jag är medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund och har patient- och ansvarsförsäkring.

Utbildning

Hälsoutvecklare, Haluxa utbildning 2004-2006
Licencierad Kostrådgivare, SAFE education 2005
Diplomerad Massör, Haluxa utbildning 2005
Pilates instruktör, SAFE education 2007
Akupressur TKM, Axelsons 2008-2009
Kinesiology taping, Bodytech 2012
Massageterapeut, Bergqvist skola 2013
Cert. massör av Branchrådet Svensk Massage 2013
Lotorpsmetoden/Thoracal mobilisering, Bergqvist skola 2014
Strain and counterstrain, Bergqvist skola 2014
Specifika behandlingsmetoder knä, höft, axel, Bergqvist skola 2014