Svullna, trötta ben?

Varför svullnar din ben och händer?

Det är vanligt att ben och fingrar svullnar en del när det är varmt ute. Det finns flera orsaker till varför vi svullnar just när det är varmt. Ditt lymfsystem ska ha ett fritt flöde från fötterna och upp till nacken till nyckelbensgropen. Det ska passera flera stationer där det renas och sen slussas vidare. Vid för mycket stillasittande stänger du av flödet från knävecken och ljumskarna och vätskan kommer inte vidare utan stannar i benen. 
Stress och oro ger spända muskler och en felaktig andning som gör att lymfsystemet inte fungerar speciellt bra. Om du har spända muskler i dina vader så blir funktionen på dina pumpmuskler i vaderna sämre och de får problem med att pumpa lymfan uppåt. 

Lymfmassage är en massagemetod som ser till att sätta fart på ditt lymfsystem så att din lymfvätska flyter på och du får ett bra flöde.