Olika stadier av stress

När du kommer in i klimakteriet så tar binjurarna hand om din hormonproduktionen. Är stressen alldeles för hög då så kommer du att få alla möjliga klimalteriebesvär!

Långvarig stress sänker nivån av serotonin och minskar utsöndring av kortisol och försämrar sköldkörtelhormonernas funktion vilket leder till utebliven ägglossning på grund av nedsatt östrogennivå. Du får även symptom som oro, ängslan, trötthet, sömnproblem och depression.

  • Första stadiet – reaktion på kortvarig stress: När stressen sätter in så kommer din hjärna att skicka ut stora mängder av ett hormon som heter ACTH som stimulerar  binjurarna att utsöndra högre nivåer av kortisol, DHEA och adrenalin.
  • Andra stadiet – sjunkande nivåer av binjurehormoner: Om stressen fortsätter utsöndrar din hypofys minskade mängder av hormonet ACTH och dina binjurar minskar utsöndring av kortisol och DHEA. Alltså precis motsatt mot det första stadiet.
  • Tredje stadiet – ACTH insöndringen minskar med låga nivåer av kortisol dagtid, Ihållande stress sänker nivån av serotonin och det ger till följd att hypofysen signalerar till dina binjurar att ACTH att avta och då minskar nivån ytterligare av kortisol och DHEA vilket till slut ger en binjureutmattning.
    Kortisol är det hormon som ska göra att du är pigg och serotonin gör att du är lugn, harmonisk och till freds.
    Din kropp kan härmed inte hantera stress och medför att du får  stora hälsoproblem som försvagat immunförsvar, fibromyalgi och kroniskt utmattningssyndrom.

Serotonin har många receptorer i hypotalamus och låga nivåer av serotonin kan led till störningar i binjurehormoneranas produktion men det kan också påverka könshormoner och sköldkörtelhormoner negativt genom låga nivåer av kortisol, DHEA, östrogen och T4. Det betyder att obalans och hypotyreos vanligen beror på långvarig stress. Det finns tillskott av aminosyror som kan hjälpa till att öka serotonin som t ex L-tryptogan och 5-htp.