Rosfeber

Rosfeber en komplikation vid sämre fungerande lymfsystem

Rosfeber är en av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna vid lymfödem och ett sämre fungerande lymfsystem. Det vanligaste stället att få rosfeber på är benen men du kan även få rosfeber i armen om du har ödem. En undersökning som publicerades 2019 visar att av de som drabbas av rosfeber så har c:a 81 % lymfödem i benen och c:a 19% lymfödem i armen. Över hälften av de som drabbas får återkommande problem av rosbfeber. När du är frisk så larmar kroppen och lymfsystemet som är en del av vårt immunförvar för alla bakterier och mikrorganismer som finns runt oss för att bekämpa dem men när du har lymfödem/trögt lymfsystem så blir lymftransporten trög och slagg, bakterier och det som ska transporteras av lymfsystemet blir kvar i kroppen. Immunförsvaret blir nedsatt, vilket kan snabbt leda till rosfeber.


Vilka symptom har rosfeber?

Rosfeber är en infektion som visar sig som en distinkt avgränsad rodnad på huden som uppstår snabbt och sprider sig fort. Förutom rodnaden är symptomen ökad svullnad, värk och ibland även feber, sjukdomskänsla, frossa och kräkningar.
Rosfeber är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande utan behandling. När larmet till immunförsvaret är nedsatt på grund av ett trögt lymfflöde sprids bakterierna snabbt in i blodbanan och kan ge upphov till blodförgiftning.
Det är viktigt att ta kontakt med sjukvården om du tror att du har fått rosfeber för att så snabbt som möjligt få antibiotika.

Vad kan du göra själv

  • Öka lymfflödet dagligen med egenbehandling.
  • Gå regelbundet på lymfmassage för att hjälpa flödet.
  • Använda kompressionsplagg.
  • Desinficera och sköta om även små sår och insektsbett.
  • Försök att undvik hudskador. Använd handskar vid trädgårdsarbete om du har lymfödem i en arm.
  • Gå inte barfota om du har kroniskt ödem i benen.