Medicinsk laser - Laserterapi

Laserterapi eller medicinsk laser används för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen den har använts sen 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade.
Laserterapi är ljusterapi som genom laserljuset ger kroppen en hjälp till självhjälp. Genom olika våglängder sätts olika processer igång i kroppen vilket gör att kroppen kan självläka. Laserljuset når ca 4-6 cm ner i vävnaden och med laserljuset kan du påverka smärta, inflammationer och cirkulation i både blod och lymfkärl.
Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel ges vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, samt akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Behandlingen är inte smärtsam och ger sällan några biverkningar. Man har sett i studier att många besvär som har varit svårbehandlade med annan behandling kan ge positivt resultat med laserbehandling.