Lymfsystemet - ett viktigt men bortglömt system

Lymfsystemet är vårt sophanteringssystem och tillsammans med hjärtat så är det ett av våra två cirkulationssystem. Lymfsystemet är ett viktigt system och ofta så är det bortglömt, då även av sjukvården. Många människor har problem med svullnader och smärtor som flyttar omkring i kroppen som är en trolig orsak av ett trögt lymfsystem. Lymfsystemet ligger direkt under huden och är som ett vägnät över hela kroppen. Systemet fungerar som en pump och ska föra lymfvätskan från fötterna och uppåt. Lymfvätskan rinner sen ner i nyckelbensgropen och via bröstbenet ner till njurarna där det sen ska ut genom urinen. Alla blåmärken och operationsärr stör lymfsystemet och man kan beskriva det som en väg med flera filer och mycket trafik där det helt plötsligt blir ett vägarbete och endast en fil är öppen vilket resulterar i att det blir trafikstockning. Även stress, oro, spända muskler, stillasittande arbete, mediciner och inaktivitet har en negativ inverkan på lymfsystemet. När lymfsystemet inte fungera som det ska eller är trögt då blir vätskan och de slaggprodukter som ska ut ur kroppen istället kvar i vävnaden som i sin tur orsakar smärta och sjukdom. Lymfsystemet jobbar bäst i lugn och ro med lagom aktivitet.

För de som har genomgått en bröstcanceroperation så är det vanligt att man får problem med smärta och lymfödem i den armen där opertionen skett. Anledningen är att vi har en stor lymfstation i armhålan där de finns många lymfknutar (lymfnoder) som vid opertion tas bort. Om du har problem med lymfödem efter bröstcanseropertion så kan du få bra hjälp genom att gå på lymfmassage just för att sätta igång systemet och få bort vätskan från armen.

Lymfmassage passar alla men framför allt dig som känner att du samlar på dig vätska i kroppen och har svårt med svullnader, domningar i ben och armar. Lymfmassage och egenvårdsbehandling är ett bra sätt att få hjälp med att sätta igång systemet. Om du tittar på bilden så ser du åt vilket håll vätskan rinner och de större röda prickarna är lymfstationer.