Lymfmassage efter bröstcancerbehandling

Efter en bröstcancerbehandling är en vanlig komplikation armlymfödem som är ett tillstånd med ökad volym av armen där det samlas vätska som ger en tyngd- och spänningskänsla, smärta och nedsatt rörlighet. Ett lymfödem kan uppkomma flera år efter en operation. Med tiden förändras vävnaden genom att det sker en ökning av fettvolymen och lymfödemet blir därmed alltmer svårbehandlat. Behandling med lymfmassage är därför bra att inleda redan när du känner en ökad spänningskänsla och lättare volymökning. Lymfmassage åtgärdar just dessa problem, eftersom terapin påverkar främst lymfkärlsfunktionen.
Det är viktigt att även göra egenvård för att öka på lymfsystemets förmåga att transportera bort vätska och slaggprodukter.