Käkledsbehandling

En vanlig orsak till smärta i käkarna är att man pressar ihop tänderna

En vanlig orsak till smärta i käkar är att man pressar ihop tänderna både i sömnen och i vaket tillstånd. När det sker i sömnen kan det vara svårare att aktivt bryta vanan och ofta leder det till en bettskena för att skydda tänderna från slitage. Det är dock långt ifrån alltid det ger effekt på smärta och spänningar och evidensen för annan effekt av bettskena än att just skydda tänderna är skrala. Karin Dernulf menar att det kan vara en möjlighet att jobba med avspänningsövningar för att minska bruxism.

En orsak till smärta i käkleden kan vara din hållningen. Om du sitter med huvudet lite framskjutet (gamnacke) så påverkar det de övre nacklederna som i sin tur ger signaler till käken att gapa. Det kommer att göra att du aktivt spänner muskulaturen i käken för att hålla din mun stängd och det kommer att ge spänningar i käkmusklerna uppe i tinningarna. Vanliga symptom som du drabbas av är huvudvärk, smärta i ansiktet, ont i öronen och tinnitus.