Hårmineralanalys för att utreda barnlöshet

En kropp i balans ger bättre förutsättningar för att bli gravid och få ett friskt och starkt barn. En hårmineralanays är ett bra verktyg för att upptäcka mineral och näringsobalanser i kroppen.

Om det är en obalans i näringsämnena så kan kroppen avstå från vissa av sina funktioner för att hålla andra funktioner så intakta som möjligt. En hårmIneralanalys och metabolic typIng är ett bra verktyg för att utreda orsakerna bakom barnlöshet. En kropp i balans ger bättre förutsättningar för att bli gravid och få ett friskt och starkt barn. 
Det är många kvinnor i dagens samhälle som har problem med att bli gravida och många kommer från  prestationsstressiga miljöer med dålig sömn och dåliga kostvanor som följd. För många kan det behövas en livsstilsförändring för att kunna få barn. Vad menas med en livsstilsförändring? Att vi äter på regelbundna tider och äter en kost som är fri från tillsatser och kemikalier, gärna ekologisk. Att vi balanserar upp våra obalanser och renar vårt system. Då stärker vi och bygger upp förutsättningarna för ett hälsosamt liv, både för oss själva och för kommande generationer.
Kroppen har ett biologiskt grundläggande behov av bra material för uppbyggnad av kroppen och dess system, samt den biokemi som är med och driver den. Då behöver materialet vara kompatibelt med de ämnen som kroppens naturliga funktioner kräver.
Om det är en obalans i näringsämnena kan kroppen avstå från vissa av sina funktioner för att hålla andra funktioner så intakta som möjligt och vi vet i dag att det även kan vara en epigenetisk faktor (nedärvd/överförd men reversibel).
Några av de funktioner som kroppen stänger av/reglerar ner vid näringsobalanser finns i hormonsystemet och endokrina systemet.
Det finns många människor i dagens samhälle med trötta binjurar, nedsatt sköldkörtelfunktion, ett lågt immunförsvar, ett dåligt näringsupptag och ett hormonsystem ur balans eller så är övriga signalsubstanser nedreglerade och det mesta beror på stress av olika slag. Och så säger de flesta: – ”Jag är inte stressad längre
– för jag orkar inte”. Där slår de huvudet på spiken, det finns inte resurser till återhämtning och obalans har blivit en normalitet av orkeslöshet.
Nu kommer samtalet om livsstilsförändringar in och om återställning av näringsbalansen så att kroppen orkar leva igen, inte bara överleva i sin trötthet.
Här kommer vissa och säger: ”jag är inte trött förrän jag sätter mig ner, men då somnar jag. Ska det vara så? Är det en kropp i balans?” Att inte klara att sitta still i vila utan att somna, är tydliga tecken på näringsobalans.
Vi vet att om vi inte har tillräckligt av vissa näringsämnen kan vi inte föra över tillräckligt av dessa till nästa generation. Om vi däremot har ett överskott av tungmetaller och andra gifter kan vi föra över, en för fostret, för stor mängd som kan leda till olika symtom som belastar ett ungt otränat system med dåliga resurser.
Det är viktigt att vi har våra vitaminer, mineraler, fetter, proteiner, kolhydrater, vatten och andra näringsämnen i en bra balans för att näringsupptaget och kroppens funktioner ska tillgodoses för sin funktion.
När jag har stärkt upp, avgiftat och återställt det mesta hos mina klienter, gör jag en hårmineralanalys för att finstämma och justera enskilda mineraler och vitaminer med hjälp av det individuella recept som följer med analysen. Ibland behöver jag ta en analys i min grundbehandling om jag misstänker att det finns ett eller några ämnen som belastar och som gör det svårt att grundbehandla bra enligt 4R-metoden (Remove, Replace, Reinoculate, Repair).
vad jag ofta upptäcker i en hårmineralanalys, speciellt då jag behöver ta den i ett tidigt stadium, är: • Många unga kvinnor har kraftiga mineralobalanser,
ett resultat av ensidig eller raffinerad kost med dåligt näringsvärde.
• Spårmineralerna kan visa sig vara mycket låga då de har ett dåligt näringsupptag.
• Kvinnor som haft hormon-/kopparspiral eller p-piller, har ofta ett högt kopparvärde, även om zinken ligger bra.
• De som har en stark trötthet ofta har höga kalciumvärden och ofta låga magnesiumvärden.
• Trötthet kan även vara kopplat både till låga natrium- och kaliumvärden.
• Vissa har svårt att stressa ner och slappna av och då kan jag ofta se höga natrium- och kaliumvärden.
• Jag kan även finna mönster i mineralvärdena som pekar på en predisponibel möjlighet för graviditetsdiabetes och/ eller högt blodtryck.
• De som har låga svavel- och molybdenvärden påvisar ofta mycket problem med avgiftning och har hudproblem.
• Relativt många av de som har en låg avgiftning har ett flertal tungmetaller i kroppen.
Efter en balansering under 2–3 månader är de flesta mycket bättre, men det kan ta mellan 1–11⁄2 år att få en så bra balans att systemet fungerar och klarar av att reproducera sig. Först då finns goda förutsättningar för en fullgången graviditet utan stark trötthet eller andra problem.
Det är fantastiskt att vi närings-/hårmineralanalysterapeuter har en möjlighet att se detta med en hårmineralanalys och med hjälp av vår kunskap och recept hjälpa till att balansera dessa obalanser.
Jag är i dag stolt gudmor till några av mina näringsbarn och ser med glädje hur deras mammor lever ett mer livskraftigt liv med näring som gör att de klarar av den stress som
det innebär att vara småbarnsförälder. Våra möten och de analyser vi tagit har ökat deras medvetande för att ge hela familjen mer näringsriktig mat och ett livsstilsmönster som är mer gynnsamt för ett långt och hälsosamt liv.
my daHling
näringsmedicinare