Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett tillstånd med många olika namn som t ex fibrosit, myfasciellt syndrom mm. Det är ett kroniskt smärtsyndrom i kroppens mjukdelsvävnader. Fibromyalgi är en långvarig ofta livslång sjukdom där smärtan ibland kan lindras i högre ålder. De flesta som drabbas är kvinnor i åldern 40-55 år men även yngre kvinnor och män kan drabbas.

Orsak till att man drabbas är bl a stress och statisk belastning. Tillståndet leder i sin tur till hypoxi (syrebrist till kroppens vävnader) som leder till kronisk smärta.

Symtom: Molande värk, svårt att utföra upprepande rörelser (muskeltrötthet), allmän trötthet, muskelknutor och triggerpunkter i musklerna. Oro och stress förvärrar symptomen även väderväxlingar. Yrsel och diffusa magsmärtor kan förekomma. Känsla av svullnad i fingrarna med domningar nattetid.

Behandlingar: det finns ingen specifik behandling men det finns mycket du kan göra för att lindra smärtan. Korrigera hållningsfel och göra avspänningsövningar. Du kan göra förbättringar på arbetsplatsen och omfördela arbetet hemma. Ergonomiska råd. Akupressur för att minska smärtan. Rätt anpassad massage har en lindrande effekt och en positiv inverkan. Det är viktigt att röra på sig men inte med för hög intensitet. Bad i varm bassäng och bastu.