Den fantastiska lymfmassagen

Jag vill berätta lite om lymfmassagen och dess effekter. En av mina kunder har diagnos lymfödem vilket innebära att lymfvätska samlas och ger svullnad i vävnaden i ett område och/eller kroppsdel. Det finns två typer av lymfödem, det ena är primärt lymfödem som är medfött och kan visa sig före eller efter fyllda 35 år. En eller flera extremiteter kan påverkas men oftast påverkas bara benen. Det andra är sekundärt lymfödem och det förekommer som resultat av operationer, strålbehandling, trauma, brännskador och infektioner.
I det här fallet är det ett sekundärt lymfödem som är resultatet av en operation och vätskan samlas över framsida lår och över buken. Eftersom det bildas mellan 2-4 liter lymfa om dygnet så är lymfödem förenat med mycket smärta då vätska ligger i vävnaden och inte kommer någonstans. Med lymfmassage så kan jag få vätskan att börja röra sig och komma ut den rätta vägen genom urinen. Jag och min kund blir lika fascinerade varje gång när jag jobbar med framsidan av låren och det känns både svullet, hårt och det är smärtsamt för att i nästa stund känna att svullnaden försvinner och det blir mjukare. För min kund så försvinner då smärtan.
Att gå på lymfmassage både före och efter operation kan påverka mycket. Ett väl fungerande lymfsystem innan operation påverkar läkeprocessen och göra att såret läker både fortare och bättre. Att ta lymfmassagebehandling efter en operation när såret är läkt gör att du kan slippa problem som lymfödem. Bröstcanceropererade har ofta problem med lymfödem i den arm där operationen skett men med hjälp av lymfmassage så kan problemen bli bättre och mindre smärtsamma.