Behöver vi kosttillskott?

Är det nödvändigt att äta kosttillskott?

En läsvärd intrevju med Dr. David Watts – hjärnan bakom hårmineralanalysen och grundaren av Trace Elements i USA, och vad han anser om att alla behöver kosttillskott! I en värld där hälsa ofta är lika komplex som det periodiska systemet, har Dr. Watts hittat nyckeln till symmetrin mellan näringsämnen och välbefinnande.

Ja, det är utan tvekan nödvändigt för de flesta människor. Det är välkänt och accepterat att vårt näringsbehov påverkas av många faktorer. En människas ålder, kön, stress- och aktivitetsnivåer, fysiologiska behov, livsstil, sjukdomar och till och med intag av läkemedel kan påverka näringsbehovet. Var och en av dessa, och flera andra faktorer, ökar näringsbehovet utöver det som kallas en balanserad kost.

Men många experter fortsätter att hävda att man får i sig det dagliga behovet av livsnödvändiga vitaminer och mineraler genom att äta en balanserad kost. Det är sant och vi alla har hört detta om och om igen. Men låt oss se vad det rekommenderade dagliga intaget, eller RDI, betyder: RDI fastställdes 1974 som: nivåer av intag av livsnödvändiga näringsämnen som av Livsmedelsverket beräknas vara tillräckliga för att möta kända näringsbehov för nästan alla friska personer. Utifrån denna definition är jag säker på att du förstår att dessa riktlinjer är baserade på uppskattningar och åsikter om förmodat friska personer. Dessa riktlinjer är i alla fall inte baserade på behov som människor i ”verkliga livet” har, med differentierande genetik, sjukdomar som diabetes, fetma, depression, hjärtsjukdomar och cancer. ”Vanliga” människor har alla olika stress- och aktivitetsnivåer, äter kanske mediciner och har olika matvanor. Riktlinjerna för RDI publicerades första gången 1943 och har ändrats sedan dess. En gång i tiden kallades de för MDI (minimalt dagligt intag) och ändrades sedan till RDI. Många inom näringsområdet betecknar RDI som löjligt små mängder, då det inte tar hänsyn till individuella behov.

Varför kan vi inte få tillräckligt med näring från kosten?

Jag har fått den frågan många gånger under åren som föredragshållare. Mitt svar är att vi kan det, men bara om vi lever i en idealisk värld. En sådan värld skulle kunna existera om vi inte hade miljöförstöring, utarmade jordar, tusentals livsmedelstillsatser och många andra skadliga faktorer. Vi lever på 2000-talet med alla fördelar och nackdelar, och då måste vi göra det bästa av situationen.


Är inte många sjukdomar relaterade till dålig kost?

Både ja och nej. Vi vet att kost och näring kan hjälpa till att förebygga många allvarliga sjukdomar. Men forskning visar faktiskt att de som utvecklar sjukdom äter liknande kost som de personer som inte utvecklar samma tillstånd.Faktum är att en hälsosam kost i sig själv inte garanterar att du inte blir sjuk. Det är ytterligare en anledning till att riktad näring genom kosttillskott är så viktigt.


Kan kosttillskott ersätta bra mat?

Absolut inte, och det kan inte nog betonas. Kosttillskott är vad de heter: tillskott. De är tillskott till kosten och kan inte på något sätt ersätta en bra kost. Men tillskott kan hjälpa till att rikta näringsbehovet hos individen. Obalanser mellan näringsämnen är det huvudsakliga problemet som vi har att ta itu med i dagens samhälle. Obalanser bidrar till ett antal hälsoproblem som uppstår ur subkliniska näringstillstånd som just nu håller på att bli mer uppmärksammade.


Får man vad man behöver från ett vanligt multivitamin-/mineraltillskott?

Om alla människor var lika så skulle det vara så. När vi pratar om ”vanliga” människor vars livsstil varierar kraftigt, så skulle det vara svårt att få alla att få plats under samma ”näringsparaply”. Varje person är unik och har unika näringsbehov.

Det finns produkter på marknaden som påstår att de är för individuella typer. Liknar dessa produkter Trace Nutrients™ kosttillskott?

Inte på något sätt. Det finns några företag på marknaden som påstår att deras produkter är för individualiserade metaboliska behov. Men om du studerar dem riktigt noga så baseras de på generella faktorer som ålder, kön, stress, kroppstyp och blodgrupp. Ingen av dessa kosttillskott baserar sig på verklig analys, såsom hårmineralanalysen. Som mest baserar de sig på indirekta mätningar och långa frågeformulär, medan våra produkter baserar sig på kliniska data som erhållits från analyser av tusentals individer.

Vilka är några av fördelarna med att använda Trace Nutrients metaboliska kosttillskott?

Det första jag vill framhålla är att de huvudsakliga fördelarna beror på varje individs kemi. Generellt sett, om vi till exempel pratar om ParAdren, så innehåller den synergistiska näringsämnen som behövs för att stödja en reducerad metabolism samtidigt som den ger specifika antioxidanter som den långsamma ämnesomsättaren behöver. Para i ParAdren står för parasympatisk. ParAdren har designats för att hjälpa till att höja ämnesomsättningen genom att öka den cellulära metaboliska aktiviteten.
Specifika näringsämnen hjälper till att stödja neuroendokrin aktivitet och reducera specifik aktivitet av fria radikaler som associeras med parasympatisk dominans.
SymThymo hjälper till att reducera allt för kraftig sympatisk neuroendokrin-aktivitet. De huvudsakliga näringsämnena riktar in sig på att öka aktiviteten i Krebscykeln hos den snabba ämnesomsättaren. Antioxidanterna i SymThymo riktar sig också mot oxidationen som uppstår via bildningen av fria radikaler i mitokondrierna.

Vilka sjukdomstillstånd kan påverkas?

Låt mig först betona att det första och viktigaste steget för att välja rätt metabolisk formel är att göra en hårmineralanalys. Men generellt sätt så är ParAdren indikerad för individer med långsam metabolism. Tillstånd som associeras med reducerad metabolism inkluderar låg energinivå och trötthet tillsammans med depression, som ofta kan bero på nedsatt aktivitet hos sköldkörtel och binjurar. Lågt blodtryck, lågt blodsocker, cellulära autoimmuna tillstånd, typ 2 osteoporos, dålig cirkulation, allergi där låga halter histamin förekommer, födoämnes- och miljöbetingade allergier samt övervikt som sätter sig på höft och lår är alla vanliga symtom vid parasympatisk dominans.
SymThymo, å andra sidan, är värdefull vid snabb metabolism, vilken associeras med ökad binjurerespons, oro och överaktiv sköldkörtelfunktion. Sympatisk dominans är också associerad med allergi där höga halter histamin förekommer, allergi i luftvägarna, typ 1 osteoporos, högt blodtryck, blodburna autoimmuna tillstånd och övervikt som sätter sig vid buken. Lägg märke till att dessa är generella tillstånd och att det alltid är bäst att fastställa vilken metabolisk kombination som patienten behöver genom att göra en hårmineralanalys.

Skillnaden på ParAdren och SymThymo?

ParAdren innehåller bara näringsämnen som hjälper till att öka den metaboliska takten medan SymThymo innehåller ämnen som reducerar en förhöjd ämnesomsättningstakt. I tillägg till detta är våra produkter de mest kostnadseffektiva, då vi separerar antagonistiska näringsämnen. De är också mer lättupptagliga jämfört med många andra multitillskott som innehåller varje möjlig ingrediens.