Balans Omega-6/Omega-3

Fettsyreanalys ArcticMed

Är du dålig på att äta fet fisk 2-3 ggr per vecka? Då är det troligt att du behöver ett tillskott av Omega-3. Det behövs mellan 2000-3000 mg Omega-3 per dag för att du ska ha gynsamma nivåer av Omega-3 i kroppen. Hos oss kan du nu ta en fettsyreanalys för att se dina nivåer och din fettsyreprofil. Omega-3 och Omega-6 behövs bland annat för att reparera dina celler och den är bra för din hjärna samt att den dämpar inflammation. Det har kommit fram mer forskning de senaste åren om Omega-3 och dess funktion i kroppen bland annat att den skyddar dig mot hjärt-/kärl sjukdom.

Fettsyreprofilen görs på ett labratorie i Tyskland som är Europas ledande laboratorium för fettsyraanalyser och testet är ett enkelt fingerstickstest. I analsysen får du reda på:

  • Fettsyraprofil (26 fettsyror)
  • Omega-3 index
  • Omega-6/Omega-3 balans
  • Omega-7
  • Omega-9
  • Mättade fetter
  • Transfetter
  • Cellmembranflexibilitet

    Fettsyratestet är ett fingersticksprov där du lämnar några droppar blod på ett filterpapper som är behandlat med en speciell lösning för att motverka oxidation av fettsyrorna under transporten till laboratoriet. Analysen sker i Tyskland hos det enda laboratoriet i Europa som analyserar fettsyraprofiler enligt den krävande kvalitetsstandarden DIN ISO 15189. Laboratoriets analyser har använts i över 200 publicerade studier om fettsyror. Ytterligare ett 50-tal studier väntar på publicering.